Hotline: 0977.587.587
Logo Vay Nhanh 247

Facebook Fanpage vaynhanh247.com.vn google plus vaynhanh247.com.vn youtube chanel vaynhanh247.com.vn

Vay tín chấp: 0977.587.587
Vay thế chấp: 0944.587.587

PHÂN LOẠI CÁC NHÓM NỢ TÍN DỤNG
Hiện nay, nhiều người vẫn không biết rằng các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên thế giới đang chia sẻ thông tin vay nợ thông qua các trung tâm thông tin tín dụng. Hệ thống này tại Việt Nam gọi là Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia – CIC. Đây là tổ chức thu thập thông tin về các khoản nợ và lịch sử thanh toán nợ của cá nhân và doanh nghiệp từ nhiều nguồn, chủ yếu là ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Bạn biết gì về CIC?
CIC là trung tâm thông tin tín dụng được viết tắt từ Credit Information Center. Đây là nơi lưu trữ, phân tích, dự báo thông tin tín dụng để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

CIC phân loại nhóm nợ ra sao?
Các ngân hàng sẽ cung cấp cho CIC thông tin về các khoản vay, tên người vay, tổ chức vay và quá trình thanh toán khoản vay đó. Sau đó, CIC sẽ tổng hợp chúng thành một cơ sở dữ liệu thống nhất phản ánh lịch sử tín dụng của từng cá nhân/doanh nghiệp. Căn cứ vào thực trạng tài chính của khách hàng và/hoặc thời hạn thanh toán nợ gốc và lãi vay, tổ chức tài chính thực hiện phân loại nợ. Trên hệ thống CIC, khách hàng sẽ được phân loại theo 5 nhóm như sau:

– Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn. Gồm:
• Các khoản nợ trong hạn;
• Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày.
Nếu khách hàng trả chậm từ 1 đến 10 ngày sẽ bị tính phí phạt trễ hạn tùy theo quy định của các tổ chức tài chính, thông thường là 150% tiền lãi.

– Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý. Nhóm này là những khách hàng có:
• Các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày.

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

– Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn.
• Là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày.

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu.

• Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng

– Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ.
• Là các khoản nợ quá hạn từ 180 đến 360 ngày.

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

– Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn.
• Là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

Tầm quan trọng của Lịch sử tín dụng:
Lịch sử tín dụng được đánh giá là Tốt khi khách hàng có khoản nợ được phân loại từ Nhóm 1 (đủ tiêu chuẩn) và được chấp nhận vay vốn ở hầu như tất cả ngân hàng hoặc công ty tài chính.
Lịch sử tín dụng được đánh giá là Kém (Nợ xấu) khi khách hàng có khoản nợ được phân loại từ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao) và khi rơi vào các nhóm này hầu hết các ngân hàng và công ty tài chính điều từ chối cho vay.

Khách hàng có khoản nợ được phân loại vào Nhóm 2 (cần chú ý) thì tùy thuộc vào điều kiện từng nơi có thể được xét duyệt có chấp nhận cho vay vốn tiếp hay không.
Vì thế, cẩn thận tránh rơi vào nhóm tín dụng xấu, trả nợ đúng và đủ là việc tối quan trọng khi bạn đang có một khoản vay hoặc nợ từ thẻ tín dụng, để duy trì mức Tốt trong lịch sử tín dụng của bản thân nhé.

mọi nhu cầu về tài chính vui lòng:gọi /sms/zalo/fb... 0977587587 /0902799666
vaynhanh247.com.vn

Powered by Web-Haiduong.com 2017 - All Rights Reserved.